دوره های معماری پیشنهادی

صفحه اصلی > معماری > کنفرانس ها و نمایشگاه ها   چاپ        ارسال به دوست

دومین کنگره بین المللی مهندسی معماری، هنر و شهرسازی


معرفی کنگره:
“دومین کنگره بین المللی مهندسی معماری، هنر و شهرسازی” فرصتی است مطلوب برای ایجاد رابطه ای دوسویه میان حوزه­ های نظری و عملی. با این هدف که نتایج آن، تبیین و روشنگری مسیری قابل قبول و ارزنده برای ارتقای معماری، هنر و شهرسازی معاصر به ارمغان آورد.

محورهای کنگره:

معماری:
مهندسی معماری
معماری داخلی، منظر، اسلامی
مطالعات معماری ایران
بازسازی پس از حادثه
مرمت ابنیه
سازه های سنتی
اخلاق معماری
تاریخ معماری
معماری ایرانی
فناوریهای نوین معماری
درس آموزی از معماری گذشته
افق های فراروی معماری آینده
اقلیم و معماری
معماری پایدار
انرژی های نو در معماری
معماری همساز با اقلیم
انرژی در معماری
مدل سازی اقلیمی معماری
تاسیسات معماری
معماری و مطالعات تطبیقی
خلاقیت در معماری
معماری در سینما
تنظیم شرایط محیطی
ایستایی
شناخت مواد
عناصر و جزییات
هندسه کاربردی
مبانی نظری معماری
معماری جهان
معماری معاصر
روش تحقیق معماری
کاربرد کامپیوتر در معماری
طراحی فنی
سازه در معماری
سازه های نو
حکمت هنر اسلامی
سیر اندیشه های معماری
روانشناسی محیط
روشهای پیشرفته ساخت
نقد معماری
مقررات و ضوابط معماری
آکوستیک معماری
معماری زیرزمینی
معماری اسلامی معاصر
خلاقیتهای معماری گذشته
معماری در ادبیات
آموزش معماری
نظریه و روشهای طراحی
تحولات معماری
معماری و میراث فرهنگی
هویت معماری
بیان معماری
هندسه در معماری
برداشت از بناهای تاریخی
معماری بیونیک
نورپردازی معماری
سبک شناسی معماری گذشته
سبک شناسی معماری معاصر
سبک شناسی معماری آینده
نظریه های مکانیابی
معماری بومی
معماری آینده
معماری هوشمند
BMS در معماری
زیبایی شناسی معماری
معماری دیجیتال
تزیینات معماری
معماری پارامتریک
خلاقیت در معماری آینده
معماری در گذر زمان
طراحی معماری
کاربریهای معماری
مدیریت و تشکیلات کارگاهی
معماری و دیگر هنرها
معماری و آرمان شهر
آسیب شناسی معماری
معماری برای سالمندان
معماری برای کودکان
معماری برای معلولین
معماری ادیان
زنان معمار
طراحی معماری هتل،موزه، پارک، مراکز آموزش، مراکز پژوهشی، درمانگاه، بیمارستان، ورزشگاه، دانشگاه، مسکونی، ویلا، مسجد، مجتمع های زیستی

شهرسازی:
طراحی شهری
برنامه ریزی شهری
درک و بیان محیط شهری
آمار در شهرنشینی
طراحی در شهرسازی
حقوق و قوانین شهری
GIS
نقشه برداری در شهرسازی
مبانی روشهای طراحی شهری
شناخت فضای شهری
تحلیل فضای شهری
مدل های کمی شهرسازی
مبانی روشهای برنامه ریزی
شهرسازی اسلامی
روش تحقیق در شهرسازی
طرح شهرسازی
برنامه ریزی منطقه و ناحیه ای
تکنیکهای طراحی شهری
تکنیکهای برنامه ریزی شهری
جمعیت شناسی شهری
چالشهای شهرسازی
شهر و سیاست
جامعه شناسی شهری
جغرافیای شهری
اقتصاد شهری
بافتهای فرسوده
بافتهای قدیمی
بافتهای تاریخی
بازسازی شهری
نوسازی شهری
آموزش شهروندی
گردشگری شهری
اخلاق شهروندی
پایداری شهری
روانشناسی شهری
شهرهای جدید
شهرهای سنتی
مدیریت شهری
مسکن و شهرسازی
شهر در سینما
شهر در ادبیات
اسطوره و شهر
شهر در هزاره سوم
سبکهای شهرسازی
برنامه ریزی حمل و نقل
ترافیک شهری
شبکه حمل و نقل شهری
شهر و شهرسازی معاصر
آموزش شهرسازی
فرهنگ شهرنشینی
گرافیک شهری
نماهای شهری
بدنه های شهری
آمایش سرزمین
بحران در شهر
زیرساختهای شهری
منظرسازی شهری
فرهنگ هویت و منظر شهری
شهرسازی سنتی
شهرسازی معاصر
شهرسازی جهان
تاریخ شهر و شهرسازی
تاثیرات فناوری در شهر
شهرسازی دیجیتال
شهر الکترونیک
شهروند الکترونیک
تاریخ شهرنشینی و شهرسازی

سیر اندیشه های شهرسازی
تجارب جهانی طراحی شهری
تاسیسات و زیرساختهای شهری
کاربرد رایانه در شهرسازی
گرافیک رایانه ای در شهرسازی
سکونتگاه های غیر رسمی
شهر و مناطق زلزله زده
زیبایی شناسی شهری
آسیب شناسی شهر و شهروندی
تفسیر عکسهای هوایی ماهواره ای
مدیریت پروژه های شهری
آمار و احتمالات در شهرسازی
علم و هنر شهرسازی
فناوریهای نوین در شهر
فناوریهای گذشته در شهر
نظام اطلاعات شهری
طراحی محیط شهر و اثرات آن
ارزیابی زیست محیطی پروژه شهر
ارزیابی توان محیط زیست شهریپ
سوانح طبیعی و شهر
بوم شناسی و شهرسازی

هنر:
هنرهای تجسمی، موسیقی و نمایشی
گرافیک، گرافیک معماری، شهری و بصری
ادبیات نمایشی
ارتباط تصویری
تصویرسازی
نمایش عروسکی
سینما
تولیدات سینمایی
تصویر متحرک
هنر اسلامی
هنر جهان اسلام
آهنگ سازی
نوازندگی
آهنگ سازی
کارگردانی
مرمت اشیا و آثار
پژوهش هنر
بنیاد نمایش در غرب و شرق
فلسفه هنری
اسطوره و نمایش
تحول بیان سینمایی
هنر ایران باستان
بازآموزی از هنر گذشته
هنر معاصر
هنر نو
هنر پست مدرن
هنر کهن
هنر اساطیری
آرکی تایپ ها در هنر
فلسفه هنر
نقد آثار تجسمی
مبانی هنرهای تجسمی
مبانی نظری موسیقی
مطالعات میان رشته ای هنر
هنر در تمدن اسلامی
انسان طبیعت طراحی
مطالعات تطبیقی هنری
آشنایی با آرای متفکران هنر
آشنایی با هنر و تمدن شرق
بررسی و تحلیل مکاتب هنری
جامعه شناسی هنری
تحول نقوش در هنر ایران
روش تحقیق هنری
مبانی ادبیات نمایشی
ماسک و گریم
موسیقی نمایش
نور و صدا در نمایش
تهیه کنندگی
رادیو
نسخ خطی
فرش
نگارگری
هنر فلز
هنر وشنویسی
عکاسی
فناوری در هنر معاصر
کامپوتر در هنر
هنر سنتی
هنر بومی
طراحی سنتی
شناخت طرح و نقش
هنر فرش ایران
هنر و علم الیاف
رنگرزی سنتی
هنر فرش جهان
اقتصاد هنر
حفاظت ار آثار هنری
طراحی حروف
مردم شناسی هنری
تاریخ نمایش در ایران
تاریخ نمایش در جهان
روانشناسی شخصیت در هنر
هنر نمایشنامه نویسی
هنر و کنترل کیفیت
موزه داری هنری
هنر اسلامی در دوره معاصر
اصول خط و خوشنویسی
تذهیب
زیبایی شناسی هنر اسلامی
هنر قرانی
هنر سنتی
استانداردهای هنرها
هنر عرفانی
حکمت هنر اسلامی
المان های هنری
هنر از منظر پدیدارشناسی
رشته های هنری معاصر
رشته های هنری سنتی
هنر گذشته و گذشته هنر
هنر آینده و آینده هنر
کپی رایت و بازار اقتصاد هنری
بازاریابی محصولات هنری
هنر در فرهنگ و ادبیات ایرانی
هنر در تاریخ
آموزش هنر
مبانی بازیگری
مبانی طراحی صحنه
مبانی نقد و تحلیل فیلم
هنر فیلمنامه نویسی

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال چکیده مقاله: ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۴
مهلت ارسال مقاله کامل و نهایی: ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۴
اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۴
مهلت ثبت نام قطعی: ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴

زمان برگزاری کنگره: دی ماه ۱۳۹۴

دبیرخانه:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، بلوار رشید الدین فضل الله، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور، واحد فناور پردازش و نشر دانش
سایت مرتبط: www.urbanconf.ir
 


٠٩:٠٠ - شنبه ١١ مهر ١٣٩٤    /    شماره : ١٨٦١٢    /    تعداد نمایش : ١٥٩٩


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروجپاتوق معماران
دوره Rhino
دوره طراحی نما

فروشگاه کتاب

خانه عمران

اشتراک فایل