دوره های معماری پیشنهادی

صفحه اصلی > معماری > آشنایی با معماران برتر   چاپ        ارسال به دوست

محمد منصور فلامکی

 

دکتر محمد منصور فلامکی متولد سال ۱۳۱۳ در مشهد بوده، فارغ التحصیل با مدرک دکترای معماری از دانشگاه ونیز به سال ۱۳۴۱، است. فلامکی بعد از فراغت از تحصیل از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴ دانشیار دانشگاه تهران و از سال ۱۳۵۴تا زمان بازنشستگی به عنوان استاد در دانشگاه مذکور فعال بوده است. وی در حال حاضر به فعالیت آموزشی در دانشگاه آزاد ادامه میدهد.

 

 

شهرت عمده وی در جامعه معماری، به خاطر زبان ویژه و بعضا غامض آثار اوست که به نثری مختص به وی در معماری نویسی انجامیده و به اعتقاد بسیاری ارتباط دانشجویان، علی الخصوص در سال های اولیه تحصیل، را با متون او دشوار ساخته است؛ بسیاری روش نگارش وی را نقطه مقابل معماری نویسی مرحوم دکتر منوچهر مزینی به جهت ساده نویسی او می دانند.

وی بنیان گذار موسسه انتشاراتی فضا است و دفتر معماری شخصی خود را هدایت می کند. گفته می شود وی در تلاش است بنیادی غیر انتفاعی را برای تداوم رویکرد پژوهشی خود تاسیس نماید.

وی به عنوان چهره ی مانگار معماری ذز سال ۱۳۸۹ انتخاب شد.

 

 

سوابق تحصیلی:

* اخذ مدرك دكترای معماری از دانشكده معماری ونیز 1343

* اخذ مدرك فنی شهرسازی از دانشگاه میلان 1347

* اخذ مدرك مرمت بناها و شهرهای تاریخی از دانشگاه رم 1348

* دریافت درجه استادی دانشگاه تهران 1355-1354

* اخذ رتبه 28 پایه استادی دانشگاه تهران 1382

 

عناوین و سمت ها:

* موسس و مدیر موسسه علمی فرهنگی فضا 1362

* مدیرعامل موسسه علمی و فرهنگی فضا از 1362

* عضو اینتا (انجمن بین المللی نوشهرها) از 1363

* مدرس دانشكده های معماری آزاد اسلامی تهران، كرمان، تبریز و دانشكده هنر دانشگاه كرمان از 1372

* عضو هیات امناء‌ انجمن مفاخر معماری ایران

 

مشاغل و مسئولیت ها: 

* آسیستان آموزشی دانشكده معماری ونیز 1348-1341

* مدرس انستیتو فنی تكنیكوم نفیسی 1359-1345

* مدرس با عنوان دانشیار 1348 و استاد 1354، دانشكده هنرهای زیبا

* موسس درس مرمت بناها و شهرهای تاریخی

* مدیر برگزاری اولین سمینار مرمت شهری در ایران، دانشكده هنرهای زیبا 1350

* موسس و مدرس رشته های مرمت معماری و مرمت شهری، دانشگاه فارابی اصفهان 1355-1358

* مدرس رشته شهرسازی، دانشگاه الزهرا (فرح پهلوی) 1357-1356

* مدیر گروه آموزشی معماری دانشكده هنرهای زیبا 1350-1349

* عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1358-1355

* عضو كمیته علمی ایكوموس ایران 1358-1350

* عضو شورای تخصصی شهرداری تهران به مدت 5 سال

* مشاور عالی معماری بانك مركزی ایران به مدت 7 سال

* عضو كمیسیون طراحی و معماری، شهرسازی و محیط زیست - شهرداری تهران به مدت 5 سال

 

تالیفات:

1 - باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی ویژگی

2 - پابلو پیکاسو

3 - تحرک اجتماعی در شهرهای اقماری ونیز- پادوا – ترویزو از 1861 تا 1961

4 - تکنولوژی مرمت معماری

5 - حریم گذاری بر ثروت های فرهنگی ایران

6 - ریشه ها و گرایش های نظری معماری

7 - زیستگاه اشتراکی آرمانی در برنامه ریزی شهری

8 - سیری در تجارب مرمت شهری "از ونیز تا شیراز"

9 - شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب

10  فارابی و سیر شهروندی در ایران

11 - مجموعه مقالات اولین سمینار مرمت بناها و شهرهای تاریخی: وجود و آینده مراکز مسکونی تاریخی

12 - منشور آتن

13 - نوسازی و بهسازی شهری

 

فعاليت‌هاي‌ علمي‌

1 ـ پايه‌ گذاري‌ "مؤسسة‌ علمي‌ فرهنگي‌ فضا" به‌ سال‌ 1362 به‌ منظور بررسي‌ تبادل‌ تجارب‌ مربوط‌ به‌ فضاي‌ ساخته‌ شده‌ به‌ مقياس‌هاي‌ گونه‌گون‌ و انتشار كتاب‌هاي‌ "معماري‌ بومي" (با مشاركت‌ انجمن‌ فرهنگي‌ ايتاليا در تهران‌) ـ "نوشهرها" (تأليف‌ پروفسور مرلن‌، ترجمة‌ دكتر رضا قيصريه‌ به‌ همراه‌ معرفي‌ م‌. م‌. فلامكي‌) ـ كتاب‌ "پيوند موسيقي‌ و شعر" (تأليف‌ آقاي‌ حسينعلي‌ ملاح‌) ـ كتاب‌ "بناها و شهر دامغان" (تأليف‌ گروهي‌ از استادان‌ دانشگاه‌ تهران)‌ و كوشش براي تأليف و نشر كتاب "موسيقي و معماري" به كمك استادان رشته به سال 1370 و تجديد چاپ آن براي سومين بار، به سال 1988. و انتشار ده‌ها كتاب ديگر توسط همين مؤسسه.

2 ـ عضو "اينتا" (انجمن‌ بين‌ المللي‌ نوشهرها) از سال‌ 1363 ـ و شركت در بسياري از كنگره‌ها با ارائه‌ي مقاله.

3 - مشاركت‌ با ارائه‌ رساله‌ در كنگره‌هاي‌ بين‌ المللي‌ معماري ايران‌، اول‌ (1349) و دوم‌ (1353) در اصفهان‌ و در شيراز .

4 ـ مشاركت‌ در سمپوزيوم‌هاي‌ اول‌ و دوم‌ و سوم‌ معماري‌ ايران‌ ـ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ با ارائه‌ رساله (دهه‌ي 1350)‌.

5 ـ مشاركت‌ در كنگره‌ بين‌ المللي‌ " بازسازي‌ مناطق‌ جنگ‌ زدة‌ ايران‌" به‌ سال‌ 1365 در تهران‌، دانشگاه‌ تهران‌، با ارائه‌ رساله‌ .

6 ـ مشاركت‌ در كنگره‌هاي‌ جهاني‌: ايكوموس‌ ـ مسكووسوزدال‌ به سال 1356 ـ كنگره بين‌المللي معماري در شهر جنوا ـ دانشگاه جنوا به سال 1379 ـ و كنگره‌ جهاني‌ دانشگاه اوتگرس، نيو اورلئان اورلنانس‌ 1985 ‌ با ارائه‌ رساله‌.

 

فعاليت‌های علمی و حرفه‌‌يی آزاد

    پايه‌‌گذاری "مؤسسة‌ علمی فرهنگی فضا" به‌ سال‌ 1362 به‌ منظور بررسی تبادل‌ تجارب‌ مربوط‌ به‌ فضای ساخته‌ شده‌ به‌ مقياس‌های گونه‌گون‌ و انتشار كتاب‌های "معماری بومي" (با مشاركت‌ انجمن‌ فرهنگی ايتاليا در تهران‌) ـ "نوشهرها" (تأليف‌ پروفسور مرلن‌، ترجمة‌ دكتر رضا قيصريه‌ به‌ همراه‌ معرفی م‌. م‌. فلامكی) ـ كتاب‌ "پيوند موسيقی و شعر" (تأليف‌ آقای حسينعلی ملاح‌) و تجديد چاپ آن ـ كتاب‌ "بناها و شهر دامغان" (تأليف‌ گروهی از استادان‌ دانشگاه‌ تهران‌ بررسیهای معماری ـ شهرسازی و مطالعات‌ به‌ سرپرستی م‌.م‌.فلامكی)ـ ترجمه و چاپ كتاب "نخستين‌ شهرها" به سال 1369ـ ترجمه و چاپ كتاب"تاريخ‌ نقد هنر‌" با ترجمه‌ي دكتر امير مدني؛‌ ـ چاپ كتاب "تهران‌ 3200 ساله‌" (بررسیهای باستان‌ شناختی آقای سيف‌‌الله‌ كامبخش‌ فرد ـ به سال 1369) ـ تأليف‌ مجموعه‌ نوشتارهای زير عنوان‌ "موسيقی و معماري" به سال 1367 و دوبار تجديد چاپ آن ـ اهتمام در ترجمه و تأليف و نشر كتاب‌هاي، علمي ديگر (توسط مؤسسه علمي و فرهنگي فضا ـ نشر فضا)، فعاليتي است كه هنوز ادامه دارد، كتاب قاهره باززنده سازي يك كلانشهر تاريخي با ترجمه‌ي خانم سعيده محتشم اميري به سال 1389، كتاب نشانه‌هاي نمادين ژاپن با ترجمه‌ي خانم سحر قديمي به سال 1391، كتاب معماري اكوسيستمي تعادل محيطي در شهر با ترجمه‌ي دكتر سعيد تيز قلم زنوزي به سال 1391، كتاب خطابه‌اي در تنظيم آگاهانه‌ي فضا با ترجمه‌ي دكتر وحيد شالي اميني به سال 1391.

    عضو "اينتا" (انجمن‌ بين‌ المللی نوشهرها) از سال‌ 1364 تا امروز .

    مشاركت‌ با ارائه‌ رساله‌ در كنگره‌های بين‌ المللی معماری، اول‌ (1349) و دوم‌ (1353) در اصفهان‌ و در شيراز .

    مشاركت‌ در سمپوزيوم‌های اول‌ و دوم‌ و سوم‌ معماری ايران‌ ـ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازی با ارائه‌ رساله، در دهة 1350 ـ ‌.

    مشاركت‌ در كنگره‌ بين‌ المللی " بازسازی مناطق‌ جنگ‌ زدة‌ ايران‌" به‌ سال‌ 1365 در تهران‌، دانشگاه‌ تهران‌، با ارائه‌ رساله‌ .

    مشاركت‌ در كنگرة‌ جهانی: ايكوموس‌ ـ مسكووسوزدال‌ 1978 (از سوي ايكوموس ايران) با ارائه مقاله. مشاركت فعال در بيش از 18 كنگره‌ بين‌المللي "اينتا" از سال 1363 تاكنون، همراه با ارائه مقالة علمي و چاپ آن در مجموعه مقالات مربوط؛ از جمله‌ كنگره‌هاي روتردام 1984،ـ كنگره‌ جهانی " اينتا "، گلاسكو 1985،كنگره‌ جهانی "اينتا"، لندن‌ 1987، و غيره تا سال 1998 در اسپانيا.

    مشاركت، همراه با ارائه مقاله در كنگره‌ "فضاهاي اجتماعي شهرها"، دانشگاه جنووا، ايتاليا 1986

    مشاركت همراه با مقاله در كنگره‌ جهانی دانشگاه يوتگرس ـ نيواورلئانس‌ 1985 ـ .

    مشاركت در كنگره‌ جهانی " نشانه‌ گرهای خانه‌ سازی در اروپا " به‌ سال‌ 1992 در شهر دلفت هلند ـ .

    رياست "كانون ايرانيان دانش آموخته در ايتاليا، سازمان مردم نهاد ايراني ـ از 1385 تاكنون.

    مشاركت فعال در ده‌ها سمينارها و كنگره‌هاي ملي در باب معماري و شهرسازي ايران، در شهرهاي تهران، مشهد، شيراز، كرمان، اهواز، اصفهان، تبريز، سمنان، دامغان، شاهرود، يزد، و ديگر شهرها)

 

 درجة‌آكادميك‌

    آغاز فعاليت علمي ـ آموزشي در دانشگاه تهران، دانشكدة هنرهاي زيبا، به عنوان دانشيار از سال 1348.

    دريافت‌ درجة‌ استادی دانشگاه‌ تهران‌ در سال‌ تحصيلی 55 ـ1354.

    پايان خدمت رسمي در اين دانشگاه ـ در سال‌ تحصيلی 1382‌ دريافت‌ آخرين‌ رتبه‌ در مقام‌ دانشگاهی (رتبه‌ 28 پايه‌ استادی)، (تدريس در همين دانشكده، پس از يك نيمسال توقف، بنابر دعوت، ادامه دارد).

 

مشاركت‌های علمی و فرهنگي و حرفه‌ ای

    طرح‌ و اجرای خانه‌ "سنديكای نويسندگان‌ و روزنامه‌ نگاران‌ ايران‌" (در تهران‌، 1354)ـ.

    مدير مسئول طرح‌ مرمت‌ "قره‌ كليسا" به‌ مأموريت‌ از طرف‌ دانشگاه‌ تهران‌ از سال‌ 1349 تا 1356ـ .

    مدير مسئول طرح‌ مرمت‌ شهری ـ بافت‌ قديمی شيراز و آغاز اجرای آن‌ از سال‌ 1354 نخست از سوي دانشگاه تهران و سپس به عنوان حرفه‌مند آزاد، تا سال 1386.

    طرح‌ محله‌های مسكونی شانزده‌ گانه‌ شيراز قديم‌ به‌ مقياس‌ 1:200 و تصويب‌ شده‌ برای اجرا به سال 1356 ـ .

    طرح‌ و اجراي مجموعة‌ مهمانسرا و نهارخوری در پارك ملي مشهد، به سال‌ 1367 ـ .

    مشاور عالی (در سال‌ 1366) در طرح‌ و اجرای "دانشگاه‌ رسول‌ اكرم‌" دامغان‌ ـ .

    طراحی شهرسازی و خانه‌ سازی شهرك‌ جوپاران‌ و جوپارسا در جوپار كرمان‌، سال‌های 1369 و 1370 .

    طرح‌ شهرك‌ جوپارستان‌ (زمين‌ سيصد هكتاری شهرداری جوپار)، سال‌ 1371، طرح مصوب استانداري كرمان در دست اجرا و در حال اتمام.

    طرح‌ مجموعه‌ ساختمان‌های استانداری كرمان‌، مصوب به سال‌ 1371 ـ .

    طرح‌ جامع‌ و تفصيلی شهر جوپار كرمان‌ سال‌ 1371 ـ .

    طرح‌ معماري ـ شهري "نوسازی محلة‌ جواديه‌ تهران"‌، براي سازمان نوسازي شهر تهران، شهرداری تهران‌ مصوب به سال 1377 ـ .

    طرح‌ مرمت‌ "خانه/ موزه‌ مقدم‌"، دانشگاه‌ تهران‌، 1379 ـ .

    طرح‌ "خانه‌ صبا" مجموعه‌ مسكونی برای 120 خانوار اعضای هيأت‌ علمی دانشگاه‌ علوم‌ پزشكی كرمان‌ 1381 (پايان اجرا به سال 1389).

    طرح‌ مرمت‌ معماری ـ شهری بافت‌ تاريخی قزوين‌ و تدوين كتاب آن در دست چاپ، به سال 1381ـ. .

    انجام طرح‌ پژوهشی توسعه‌ شهری و بافت‌های تاريخی هشت‌ شهر كشور ـ مصوب وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي، تهران به سال‌ 1382.

    مسئول پژوهش و ارائه طرح‌ باززنده‌‌سازی محوطة‌ بين‌‌الحرمين‌ شيراز (طرح در حال اجرا).

    طرح‌ مرمت‌ خانه‌های مسكونی و قلعه‌ خورانق‌ و طرح‌ شالوده‌يی خورانق‌، براي وزارت‌ علوم، تحقيقات و فن‌آوری از سال ‌1383 و به اجرا برده شده تا دو سال بعد .

 

قدردانیها

    شناخته شدن به عنوان استاد نمونه، پژوهشگر نمونه ... در دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1380 تا سال 1386 ـ در چهار نوبت.

    شناخته شدن به عنوان استاد پژوهشگر و مؤلف برجسته، از سوي "وزارت مسكن و شهرسازي" و "سازمان ميراث فرهنگي، جهانگردي و صنايع دستي كشور" ـ در دو نوبت به سال‌هاي 1388 و 1390 ـ .

    شناخته‌ شدن به عنوان "چهرة ماندگار" در گستره‌ي معماري، در هشتمين دوره‌ي گزينش چهره‌هاي ماندگار كشور، دي ماه 1389 ـ .

 

 

 


١٤:٤٧ - سه شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٥    /    شماره : ١٠٢٩٣    /    تعداد نمایش : ٦١٦٤


نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1395/04/27 13:47
0
0
ba arz salam va adab
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروجپاتوق معماران
دوره Rhino
دوره طراحی نما

فروشگاه کتاب

خانه عمران

اشتراک فایل