دوره های معماری پیشنهادی

صفحه اصلی > دپارتمان های آموزشی > مرکز رویدادها و پاتوق معماران ایران 

نشست های رايگان مرجع معماران


يكي از تسهيلات ويژه ايی كه مرجع معماران برای تمامی متقاضيان شركت در دوره های خود قائل است برگزاری نشست های رايگان است. اين نشست ها يا هدف آشنايی دانشجويان با دوره مدنظر خود كه تمايل به شركت در آن را دارند برگزار می گردد. ازجمله ويژگی هاي اين نشست ها اين است كه استادی كه نشست را برگزار مي نمايند دقيقا همان استادی است كه دوره توسط وی تدريس مي شود ، همچنين اين نشست ها قبل از ثبت نام فرد در دوره برگزار مي گردد و فرد متقاضی متوجه می شود كه دوره مدنظرش برايش مفيد است يا خير.

  

دورهمی اسکیس معماری:

ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد معماری

اسکیس

رویدادهای ویژه هفته مهندسی

در اين نشست دو نشست ویژه برای دانشجویان معماری نحوه مذاکره و برند سازی شخصی پرداخته می شود.

برندسازی

نشست آشنايی با دوره جامع معماری داخلی:

در اين نشست تعاريف كلی از معماری داخلی گفته می شود . همچنين به فرد متقاضی در دوره آشنايی با نحوه آموزش در دوره ، سرفصل های دوره و مطالبی كه قرار است در طول دوره گفته شود و همچنين ويژگی های بارز دوره كه آن را ساير دوره ای موسسات ديگر متمايز می كند بيان می شود.پاتوق معماران
دوره Rhino
دوره طراحی نما

فروشگاه کتاب

خانه عمران

اشتراک فایل