دوره های معماری پیشنهادی

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > نشست های رایگان خانه عمران 

نشست های رايگان خانه عمران


يكي از تسهيلات ويژه ايی كه موسسه تحقيق و توسعه خانه عمران برای تمامی متقاضيان شركت در دوره های خود قائل است برگزاری نشست های رايگان است. اين نشست ها يا هدف آشنايی دانشجويان با دوره مدنظر خود كه تمايل به شركت در آن را دارند برگزار می گردد. ازجمله ويژگی هاي اين نشست ها اين است كه استادی كه نشست را برگزار مي نمايند دقيقا همان استادی است كه دوره توسط وی تدريس مي شود ، همچنين اين نشست ها قبل از ثبت نام فرد در دوره برگزار مي گردد و فرد متقاضی متوجه می شود كه دوره مدنظرش برايش مفيد است يا خير.
در زير به معرفی نشست های خانه عمران در دپارتمان نقشه كشي،معماری و معماری داخلی مي پردازيم:

  

نشست آشنايی با اسکیس حرفه ای معماری:

در اين نشست به بررسی پیش نیازها و اصول اولیه جهت اجرای طرح موفق اسکیس خواهیم پرداخت.
نشست آشنايی با دوره جامع معماری داخلی:

در اين نشست تعاريف كلی از معماری داخلی گفته می شود . همچنين به فرد متقاضی در دوره آشنايی با نحوه آموزش در دوره ، سرفصل های دوره و مطالبی كه قرار است در طول دوره گفته شود و همچنين ويژگی های بارز دوره كه آن را ساير دوره ای موسسات ديگر متمايز می كند بيان می شود.
نشست آشنايی با نرم افزار Revit:

در اين نشست به بصورت مشترك برای هر دوبخش معماری و عمران نرم افزار برگزار می گردد فرد متقاضی كه آشنايی كلی با نرم افزار و محيط آن پيدا ميكند و قابليت های منحصر بفرد آن را می شناسيد. در كنار اين شناساندن اين نرم افزار، قابليت های آن با ساير نرم افزار هاي معماری به بوته آزمايش سپرده می شود و مقايسه می گردند.3- نشست آشنايی با گرايشهای كارشناسی ارشد معماری:

در اين نشست به بررسی گرايش معماری در مقطع ارشد می پردازيم.گرايش هايی همچون معماری- معماری ، مديريت پروژه و... كه فرد شركت كننده در اين نشست پس از اتمام آن متوجه می شود كه توانايی شركت در كدام گرايش در مقطع ارشد را دارد و پس حسب همين توانايی در دوره آمادگی ازمون همان رشته ثبت نام می نماييد.
سمینار نرم افزار معماری
دوره Rhino
دوره طراحی نما

فروشگاه کتاب

خانه عمران

دوره اتوکد