دوره های معماری پیشنهادی

صفحه اصلی > شهرسازی > معرفی نشریات و کتب تخصصی > شهر های قلمرو فرهنگ اسلامی 

 

 

شهر های قلمرو فرهنگ اسلامی

 


معرفی کتاب : شهر های قلمرو فرهنگ اسلامی ، از اشرف السادات باقری

نظریه هایی درباره شهر های قلمرو فرهنگ اسلامی
تالیف : اشرف السادات باقری
انتشارات امیرکبیر
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا
نمایه کتابنامه
1. شهرها و شهرستانها - کشور اسلامی
2. شهرها و شهرستانهای اسلامی - تاریخ
3. شهرسازی
4. شهرنشینی

بخش اول : نظریات کلیدی و مهم درباره ماهیت و چیستی شهر اسلامی از گذشته تا به حال
فصل دوم : نظریه های مختلف با مفهوم شهر در قلمرو فرهنگ اسلامی
فصل سوم : نظریه ها درباره مفهوم، ماهیت و چیستی شهر در ....
فصل چهارم : نظریه ها درباره چگونگی پیدایش شهر در ....
فصل پنجم : نظریه سرمایه داری بهره بری
فصل ششم : نظریه نقش و تاثیر وقف بر شهرها

 
 

<<بازگشت
سمینار نرم افزار معماری
دوره Rhino
دوره طراحی نما

فروشگاه کتاب

خانه عمران

دوره اتوکد