دوره های معماری پیشنهادی

صفحه اصلی > شهرسازی > معرفی نشریات و کتب تخصصی > شهر سازی و ساخت اصلی شهر 

 

 

شهر سازی و ساخت اصلی شهر

 


تالیف محمد رضا بذرگر؛ ویراستار محمدباقر نگهبان- شیراز: امهر،1382، 183 ص: عکس، نمودار، نقشه

کتاب شهر سازی وساخت اصلی شهر توسط محمد رضا برزگر ، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز به رشته تحریر در آمده است . وی در این کتاب سعی نموده توجه خوانندگان ، به خصوص طراحان و برنامه-ریزان شهری ، را به ساخت اصلی شهر ، رابطه ، همبستگی و ترکیب اجزا و عناصر آن جهت هر چه بهتر سازماندهی نمودن بافتهای جدید شهری معطوف دارد و معیارهایی را نیز جهت باز شناسی عناصر اصلی شهر از عناصر فرعی شهر ارایه نماید .
نگارنده در فصل نخست کتاب خود ، به بیان مفهوم کلی ساخت و ساختارگرایی در علوم اجتماعی پرداخته و برخی از آرای ساختارگرایان در حوزه های انسان شناسی ، جامعه شناسی و زبان شناسی را مطرح نموده است .
در فصل دوم کتاب ما با آرای اندیشمندانی چون ادموند بیکن ، فومیهی کوماکی ، دیوید کرین ، آلدوروسی و کوین لینچ در حوزه شهر و شهر شناسی آشنا می شویم که البته آرای لینچ و آلدوروسی به سبب توجه به نقش شعور انسانی در درک ساخت شهر ، اجزا ، عناصر و فضاهای شهری ، جستجوی نمادهای شهری در ساخت اصلی شهر برای پژوهشگرانی که در حوزه انسان شناسی شهری فعالیت می کنند قابل توجه بیشتری می باشد .
فصل سوم کتاب ضمن تاکید بر ساخت اصلی شهر ، به عنوان عاملی مهم در تعیین وتعریف هویت یک شهر، به 9 معیار جهت شناسایی ساخت اصلی شهر اشاره می نماید که عبارتند از :
عوامل محیطی و طبیعی ، پایداری ، تردد اجتماعی ، مقیاس عملکردی ، اهمیت کارکردی ، عرصه عمومی ، اندازه ، جنبه ها ی نمادین و را بطه فضایی.
فصل چهارم ضمن ارایه دیدگاههای محققین در خصوص ساخت شهر ایرانی ، به 5 عنصر اصلی شهرهای ایرانی اشاره می کند :
1- عناصر مذهبی شامل مسجد ، تکیه و حسینیه
2- ارگ شهر (عناصر حکومتی )
3- عناصر تجاری ، بازرگانی ، بازار شهر ، مراکز اقتصادی ومالی شامل منزلگاهها ، کاروانسراها ، تیمچه ها و قیصریه ها
4- محلات شهر ( محلات مسکونی )
5- گذرهای اصلی
در پایان کتاب نیز تصاویری از شهر شیراز ارایه گردیده و مولف به تشریح ساختار اصلی این شهر به عنوان یکی از شهر های کهن ایرای پرداخته است .

 
 

<<بازگشت
سمینار نرم افزار معماری
دوره Rhino
دوره طراحی نما

فروشگاه کتاب

خانه عمران

دوره اتوکد