تخصصی صنعت ساختمان

عمومی و کاربردی


یک دهه تولید مستمر ، ضامن کیفیت ماست ...سالنامه های تخصصی
مؤسسه تحقيق و توسعه خانه عمران بهعنوان بنيانگذار آموزشهاي حرفهاي مهندسي ساختمان، با شناخت دقیق از خلاء ها ونیازهای صنعت ساخت و ساز ، و با تکیه بر توانمنديهاي علمي مجموعه متخصصان همکار خود ، همواره کوشیده است تا محصولات بدیع ، کارآمد وموثر برای ارتقاء سطح دانش فنی ، اجرایی و مدیریتی شاغلان و افراد مرتبط با این صنعت عرضه نماید . در راستای این هدف از سال 1383 براي نخستين بار در کشور فعالیتی نوین با عنوان تولید سالنامه های جامع براي متخصصان مرتبط با صنعت ساختمان در دستور کار قرار گرفته است . بدین منظور با تشکیل کمیته های تخصصی تامین محتوا و بهره گیری از دانش علمی و اجرایی اساتید موسسه ، سالنامه های تخصصی دستیار مهندس و دستیار معمار تهیه و به دستاندرکاران صنعت ساخت و ساز تقديم گردید . و هر سال نیز بهبود مستمر و بازنگری و ارتقاء محتوایی آن همواره مدنظر بوده و به اجرا در آمده است .