ما توریتور هستیم
جامعه آموزش آنلاین کشور

ما معتقدیم که همه باید این فرصت را داشته باشند که از طریق فناوری پیشرفت کنند و مهارت های فردا را توسعه دهند. با ارزیابی ها ، مسیرهای یادگیری و دوره های نویسندگی توسط کارشناسان صنعت.

۵۰۱۶+

دوره

جایزه

مدال

۱۵۶۰۰+

دانشجو

#تیم تیم رهبری و مدرسان ما

مدیران ما به عنوان نمونه هدایت می شوند و هر روز ما را برای انجام کارهای بزرگ راهنمایی می کنند. یادگیری آنلاین روشی جدید برای اکتشاف ارائه می دهد.

#نظرات نظر دانشجویان درباره ما

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندها و دیجیتال را کشف کنید

#اخبار خبرها و رویدادها

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندها و دیجیتال را کشف کنید

https://architects.ir/author/architects_admin/

طراحی و معماری ترمینال واستراس

معماری : BIG، tyrens، kragh & berglund موقعیت : سوئد

https://architects.ir/author/architects_admin/

طراحی و معماری مجتمع مسکونی با تراس های سبز

طراحی و معماری این مجتمع مسکونی توسط استودیوی Zeller &