Tag: بررسی چند طرح

۱۵ آذر

طراحی داخلی مسکونی، بررسی چند طرح

طراحی داخلی در فضاهای متفاوت، ملزومات متفاوت دارد. شاید کاربری فضا (مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی و ...) نقش اول را در طراحی فضا بازی نماید. استفاده از عناصر مختلف در طراحی داخلی مانند متریال، رنگ، نور پردازی، چیدمان و ...،...

1227

معماری داخلی

آرشیتکت