Tag: دفترمرکزی

۲۲ آذر

دفتر جدید شرکت Fox Head

تحریریه آرشیتکت : مدیران شرکت موتور سازی fox headدر نوامبر سال 2011 در صدد برآمدند تا دفتر مرکزی خود را به مکانی جدید انتقال دهند. مکانی که الهام بخش کارکنان و مشوق آنها در فضای کار باشد. لذا گروه معماری...