Tag: سنسور

۲۸ آذر

Stonnington pound Development، مکانی برای نگهداری گربه ها

این مکان محلی برای نگهداری گربه های گم شده و فراری می باشد. مکانی شبیه به یک آلونک که فضای بیرون آن با فلزات مزین شده است. همچنین مجهز به فیلترهای مخصوص کاهنده صدا در داخل و خارج حصار مربط...