Tag: شناور

۲۸ آذر

استراحتی بی‌ نقص در ظرف شناور

تحریریه آرشیتکت: اگر که به دنبال آرامش هستید، نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد، وان حمام یا بانوج (تخت خوابی‌ از کرباس یا تور) می‌باشد. اما چطور می شود اگر که هردوی اینها تنها در یک قطعة واحد ترکیب شده...

197

معماری داخلی

آرشیتکت