Tag: فلز

۷ آذر

اینستالیشن گل های آینده از دانیل لیبسکیند

دانیل لیبسکیند با همراهی کارخانه رنگ ایتالیایی اویکاس، به عنوان بخشی از هفته ی طراحی میلان، سایت دانشگاه داروسازی استاتاله را به باغی برای "گل های آینده" بدل نموده اند. این اینستالیشن که از طراحی های دفترکار لیبسکیند الهام گرفته...

1772

پروژه های حرفه ای

آرشیتکت