Tag: مشترک

۲۹ آذر

طراحی اتاق مشترک کودکان

افزایش تعداد کودکان در یک فضای مشخص با اندازه ثابت، می تواند باعث بداخلاقی آنان شود، از این رو نیاز است که برای مطابقت با شرایط جدید ، به شکل عمودی به اتاق ها بنگریم و بیاندیشیم. ایده های شرکت...

289

معماری داخلی

آرشیتکت