Tag: CTHB

۲۲ آذر

دفتر حقوقی CTHB

تحریریه آرشیتکت : دفتر حقوقی CT یک فضای مرمت شده در داخل یک ساختمان اداری است که توسط یک شبکه تکراری استاندارد ساخته شده است. با این وجود شکل گیری فضای داخلی به خاطر ایجاد تنش خطی و غیر خطی...