Tag: Pan

۵ دی

ورزشگاه Pan Africa

تحریریه آرشیتکت : باتوجه به نیازآفریقای جنوبی برای برگزاری بازی های ورزشی این ورزشگاه درمساحتی حدود90000مترمربع باگنجایش 68406 صندلی برای استادیوم،1000صندلی برای استخرهاو10000 صندلی برای مکان های ورزشی می باشد.استادیوم این مجموعه دارای 2زمین تمرین ومجموعه آبی آن نیزدارای دو...