Tag: Pepe

۲۸ آذر

آرایشگاه Pepe

تحریریه آرشیتکت :در این آرایشگاه که توسط گروه Point Architecture طراحی شده است، فضای کلی به دو قسمت اصلی تقسیم شده است. یک فضا برای شستشوی مو و دیگری برای آرایش مو. این دو فضا به طور متفاوتی طراحی شده...

1097

معماری داخلی

آرشیتکت