Tag: San Jose

۱۶ فروردین

طراحی و معماری خانه ی Inout

معماران: Joan Puigcorbe موقعیت: Costa Rica, San Jose شفافیت و پیوستگی دید از داخل به خارج از ویژگی های این خانه است. همچنین در این بنا مرزهای بین درون و بیرون از بین رفته است. هنگام ورود به خانه با...