Tag: seguin

۵ دی

ساختمان seguin درفرانسه

تحریریه آرشیتکت :این ساختمان دریک منطقه شهری درفرانسه واقع شده است وطوری طراحی شده است که نماهای جهات مختلف ساختمان به عنوان نمای کلی دیده می شود.دیوارساختمان درارتباط با فضای عمومی به خاطرتوخالی بودن واضافی بودن محدودیت دارد.ازویژگی های این...