بزرگترین ساختمان جهان درچین

تحریریه آرشیتکت: بااینکه برای مدتی بلندترین برج دنیا دردبی قرارداشت ولی حالا چین ادعامی کندکه ساختمانی ساخته است که بزرگترین دردنیااست.این ساختمان ۵۰۰ مترطول،۴۰۰ مترعرض و۱۰۰ مترارتفاع دارد.
این ساختمان دارای امکاناتی مثل:مرکزخرید،سینما،فضاهای اداری،مرکزکنفرانس،یک مجموعه دانشگاهی،ساحل مصنوعی ودوهتل ۵ ستاره است که هتل های آن دارای ۱۰۰۰ اتاق می باشند.

منبع : : سایت مرجع معماری

آرشیتکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:
0