بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

معماران : SPEECH Tchoban & Kuznetsov

مکان : Christinenstraße 18a, 10119 Berlin, Germany

مساحت : 498.0 sqm

این ساختمان که از ۵ قالب بتنی‌ روی هم قرار گرفته تشکیل شده است بر بدنه خود نقوش هاک شده معمارانه دارد که تاکیدی بر کاربری‌اش به شمار می رود.

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری در 4 ژوئن 2013 در Pfefferberg شهر برلین افتتاح خواهد شد. این موزه‌ توسط دفتر ( SPeeCH tchoban and kuznetsov) که در مسکو مستقر است و برخی‌ از نه یاب‌ترین نقشه‌های معماری دنیا را داراست افتتاح خواهد شد.

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

بنیاد Tchoban موزه ای برای طراحی های معماری

امتیاز دهید
آرشیتکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: