توسعه بیمارستان Helsingborg در سوئد


تحریریه آرشیتکت:گروه معماری schimdthammer به خاطرتوسعه وگسترش 35000 مترمربعی بیمارستان Helsingborg درجنوب سوئدبرنده رقابت طراحی شدند.آنهاموفق شدندتافضای سبزونورزیادی رانه تنهابرای بیماران کلینیک بلکه برای فضای شهری ایجادکنند.ایجادورودی هاوکلینیک های جدیدوبخشیدن روحی تازه به بیمارستان ازدیگرکارهای آنها می باشد.ایجادفضاهای مناسب برای قدم زدن ولذت بردن بیماران ازفضای سبز

توسعه بیمارستان Helsingborg در سوئد

توسعه بیمارستان Helsingborg در سوئد

توسعه بیمارستان Helsingborg در سوئد

توسعه بیمارستان Helsingborg در سوئد

توسعه بیمارستان Helsingborg در سوئد

توسعه بیمارستان Helsingborg در سوئد

منبع : سایت مرجع معماری
مترجم:مطلبی

امتیاز دهید
آرشیتکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: