ساختمان اداری Point92 درمالزی


تحریریه آرشیتکت:ساختمانی که درفضایی به وسعت تقریبا 4000مترمربع درمنطقه ای تجاری ومسکونی ساخته شده است ساختارآن متشکل ازبتن وفلزکامپوزیت می باشد.فوندانسیون وپایه ساختمان به گونه ای درشیب قرارگرفته شده است تاازکارکردونگه داشتن ساختمان درآن شیب مطمئن باشندووجودپنجره های قائم درنماوهمچنین وجودپوشش گیاهی درقسمت های مختلف ساختمان ازدیگرویژگی های آن می باشد.

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

ساختمان اداری Point92 درمالزی

منبع : سایت مرجع معماری
مترجم:مطلبی

امتیاز دهید
آرشیتکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: