ساختمان سازمان ملل متحد


تحریریه آرشیتکت :این پروژه ساختمانی برروی یک جزیره مصنوعی واقع شده است که ازداخل شهرقابل رویت است.این ساختمان هشت ضلعی وشبیه به ستاره است که هرضلع آن به یک گوشه ازجهان اشاره می کند.نمای ساختمان ازقطعات منفذدارآلومینیوم سفیدرنگ تشکیل شده است این قطعات درطول روزمی توانندازتابش مستقیم خورشیدجلوگیری کنندوسایه دل پذیری راایجادنمایند،درضمن این قطعات می توانندتوسط کارمندان ازطریق کامپیوتر کنترل شوند.


معمار: 3xn
مکان: Marmorvej 51, Copenhagen, Denmark
مساحت: 20000 مترمربع
سال: 2013

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

ساختمان سازمان ملل متحد

 

منبع : سایت مرجع معماری
مترجم: حسین مطلبی


امتیاز دهید
آرشیتکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: