طراحی داخلی آپارتمان : ۵۰ پلان آپارتمان ۳ خوابه

آپارتمان های ۳ خوابه می توانند برای کاربری های متفاوتی مورد استفاده قرار بگیرند، می توانند آپارتمانی برای یک شخص باشند با فضاهایی اضافی، ممکن است محل زندگی یک خانواده باشند و حتی ممکن است یک زوج در این ساختمان ها زندگی کنند و یکی از اتاق ها را اتاق کار خود قرار دهند. در پست های قبل ۵۰ نمونه پلان آپارتمان های تک خوابه و ۴۹ نمونه پلان آپارتمان های دو خوابه در اختیار شما گذاشتیم، در این قسمت ۵۰ پلان آپارتمان ۳ خوابه را معرفی می کنیم.


۱- فضای پهن باز شامل یک میز غذا خوری محیط دلچسبی برای یک خانواده ۳ نفره ایجاد کرده است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۲- اتاق سوم این خانه به یک اتاق کار تبدیل شده است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۳- فضاهای عملکردی داخل آپارتمان در جهت مقابل اتاق ها قرار گرفته است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۴- هر یک از اتاق ها دسترسی به امکانات مجزا دارند، این طراحی مخصوص افرادی است که می خواهند هم خانه شوند.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۵- با طراحی L شکل فضای اتاق ها خصوصی شده اند و آلودگی صوتی در این آپارتمان کم تر است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۶

۷- با بالکون طراحی شده افراد خانواده بیش تر اوقات خود را در این محل می گذرانند.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۸- پلانی با فضا های کافی و کوچک، اتاق مستر دور از اتاق کودکان قرار گرفته و برای اتاق ها فضای خصوصی تعریف شده است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۹

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۱۰- با قرار دادن سالن غذاخوری در آشپزخانه، فضای بیش تری برای اتاق ها باقی مانده است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۱۱- در این آپارتمان هر اتاق در گوشه ای قرار گرفته است.

۱۲

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۱۳- یک آپارتمان ۳ خوابه که با چینش درست دارای فضای های بزرگ و کافی است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۱۴- در این نمونه بهتر است آشپزخانه محصور و بسته طراحی شود.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۱۵- در این نموه یک سالن پذیرایی دنج و راحت ایجاد شده است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۱۶- در این پلان یک اتاق مخصوص مستخدم خانه در نظر گرفته شده است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۱۷

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۱۸- هر اتاق دارای کمد های بزرگ ومجزا هستند.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۱۹

۲۰- اتاق مستر دارای یک بالکن خصوصی است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۲۱- یک اتاق دو تخته در نظر گرفته شده تا کودکان خانواده در کنار هم بزرگ شوند.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۲۲- با آشپزخانه اپن، سالن پذیرایی و غذاخوری بزرگ طراحی این خانه، طرحی مدرن شده است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۲۳- آپارتمانی که ایده آل هر کسی است زیرا هر اتاق سرویس بهداشتی مجزا دارد.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۲۴- اتاق ها بزرگ تر طراحی شده اند و دیگر فضا ها کوچک هستند.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۲۵

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۲۶- یکی از اتاق ها، اتاق مهمان شده و در این خانه یک پاسیو ی دلچسب داریم.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۲۷- اتاق ها کوچک هستند، فضا های پاسیو و پذیرایی بزرگ گرفته شده اند تا افراد خانواده وقت خود را در کنار هم بگذرانند.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۲۸- پلانی مخصوص کسانی که هم خانه هستند.

۲۹- آپارتمانی با فضاهای صبخانه خوری ، سالن غذاخوری و یک پاسیو ی کوچک.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۳۰- هر اتاق دارای بالکونی خصوصی است و با تعبیه پنجره های بزرگ، خانه پر نوری است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۳۱- اتاق های این خانه با فضاهای دیگر از هم جدا شده اند و هر یک دارای حریمی خصوصی هستند.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۳۲- با قرار گیری سرویس های بهداشتی مجزا، سالن غذاخوری و پذیرایی و پاسیویی بزرگ، این پلان مخصوص افرادی است برای هم خانه شدن.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۳۳- هر اتاقی در گوشه ای از آپارتمان قرار گرفته اند.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۳۴- یکی از بزرگترین پلان های پیشنهادی در طراحی آپارتمان های ۳ خوابه، دارای سالن غذاخوری و آشپزخانه ای بزرگ. اتاق مستر دارای حمام مجزا است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۳۵- مشابه پلان قبلی است با این تفائت که باز شو ی این خانه در شرق قرار گرفته، جانمایی سالن پذیرایی تغییر یافته و این پلان نورگیری بهتری دارد.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۳۶

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۳۷- خانه ای مخصوص خانواده، ۲ اتاق دارای میز کار هستند.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۳۸- خانه ای لولکس ۳ خوابه با فضاهای بزرگ.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۳۹- مدلی دیگر از پلان قبلی با همان مساحت ولی در این پلان و با ین چینش فضای اتاق ها بزرگ تر شده است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۴۰- نمونه ای دیگر از ۲ پلان قبلی، فضا های این خانه کوچک ترند.

۴۱- با قرار دادن دو تخت در دو اتاق افراد بیش تری می توانند ساکن شوند برای همین این پلان مناسب ویلا ها می باشد.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۴۲- هر اتاق سرویس بهداشتی مجزا و کمد دیواری های بزرگ دارد.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۴۳- پلانی برای خانه ای ویلایی. با وجود ۵ تخت خوب ممکن است ۲ سرویس بهداشتی کافی نباشد.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۴۴- بهترین طراحی برای جلوگیری از پخش صدا در آپارتمان.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۴۵- هر خواب بالکونی مجزا دارد.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۴۶- دو اتاق به یک بالکون راه دارند و اتاق دیگر بالکونی خصوصی دارد.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۴۷

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۴۸- پلان این خانه بیشتر شبیه پلان یک عمارت است. فضای اتاق ها، پاسیو ها، سالن غذاخوری و پذیرایی و … همگی بزرگ هستند.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۴۹- طراحی این خانه، آن را به فضایی آرامش بخش تبدیل کرده است.

طراحی داخلی آپارتمان : 50 پلان آپارتمان 3 خوابه

۵۰

امتیاز دهید
آرشیتکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: