چارلز جنکس

دسته بندی :مهارت ها ۲۹ آذر ۱۴۰۰ آرشیتکت 1339

 

چارلز جنکس معمار و منتقد معماری آمریکایی است که در سه دهه اخیر حضوری مؤثر در عرصه سبکشناسی، نقد و تدوین مبانی نظری معماری معاصر داشته‌است. هرچند گروهی او را ژورنالیستی پر سروصدا میدانند، ولی به هر حال تأثیرگذاری او در روند شکلگیری نقد و حتی شیوههای خاصی از معماری انکارناپذیر است.

چارلز جنکس در سال ۱۹۳۹ در شهر بالتیمور به دنیا آمد. او نخست در دانشگاه هاروارد به تحصیل در رشته ادبیات انگلیسی پرداخت و پس از گذراندن این دوره، در سال ۱۹۶۱ در همان دانشگاه وارد رشته معماری شد و تحت آموزش تاریخنگاران بزرگ معماری، زیگفرید گیدئون و رینر بنهام به تحصیل در این رشته پرداخت. او در سال ۱۹۶۵ مدرک MA را در این رشته اخذ نمود و سپس در سال ۱۹۷۱ موفق به دریافت درجه دکتری از دانشگاه لندن در زمینه تئوری و تاریخ معماری گشت. جنکس از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۴ استاد کرسی نقد و تاریخ معماری معاصر دانشگاه UCLA کالیفرنیا بوده و هم‌زمان با آن به عنوان استاد مدعو در بزرگ‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های دنیا حضور فعال داشته‌است.

جنکس مؤلف کتب متعددی در زمینه مبانی نظری معماری معاصر میباشد که شناختهشدهترین آنها عبارت‌اند از:

زبان معماری پست مدرن (The Language of Post Modern Architecture) (۱۹۷۷) مدرن متأخر

(Late Modern) (۱۹۸۰) پست مدرنیسم چیست

(What is Post Modernism) (۱۹۸۶) نئومدرن ها

(The New Moderns) (۱۹۹۰) معماری امروز

(Architecture Today) (۱۹۹۳) معماری جهان در حال جهش

(The Architecture of The Jumping Universe) (۱۹۹۵) نظریات و بیانیه های معماری معاصر

(Theories And Manifestoes of Contemporary Architecture) (۱۹۹۷لوکوربوزیه، انقلاب مستمر در معماری

(Le Corbusier, The Continuous Revolution in Architecture) (۲۰۰۱) پارادایم جدید در معماری

(The New Paradigm In Architecture) (۲۰۰۲)

امتیاز دهید
آرشیتکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: