Tag: نورگیر

۱۹ آبان

ساختمان های مینیاتوری بتنی

شرکت ‘Material Immaterial studio’ ساختمان های مینیاتوری بتنی را ساخته و همه آن ها را در یک مرکز در کنار هم قرار داده است. فضا هاله ای فاقد شکل است که حول ما قرار گرفته و ما را در بر...