محمد منصور فلامکی

دسته بندی :مهارت ها ۲۸ آذر ۱۴۰۰ آرشیتکت 900

 

دکتر محمد منصور فلامکی متولد سال ۱۳۱۳ در مشهد بوده، فارغ التحصیل با مدرک دکترای معماری از دانشگاه ونیز به سال ۱۳۴۱، است. فلامکی بعد از فراغت از تحصیل از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴ دانشیار دانشگاه تهران و از سال ۱۳۵۴تا زمان بازنشستگی به عنوان استاد در دانشگاه مذکور فعال بوده است. وی در حال حاضر به فعالیت آموزشی در دانشگاه آزاد ادامه میدهد.

شهرت عمده وی در جامعه معماری، به خاطر زبان ویژه و بعضا غامض آثار اوست که به نثری مختص به وی در معماری نویسی انجامیده و به اعتقاد بسیاری ارتباط دانشجویان، علی الخصوص در سال های اولیه تحصیل، را با متون او دشوار ساخته است؛ بسیاری روش نگارش وی را نقطه مقابل معماری نویسی مرحوم دکتر منوچهر مزینی به جهت ساده نویسی او می دانند.

وی بنیان گذار موسسه انتشاراتی فضا است و دفتر معماری شخصی خود را هدایت می کند. گفته می شود وی در تلاش است بنیادی غیر انتفاعی را برای تداوم رویکرد پژوهشی خود تاسیس نماید.

وی به عنوان چهره ی مانگار معماری ذز سال ۱۳۸۹ انتخاب شد.

سوابق تحصیلی:

* اخذ مدرک دکترای معماری از دانشکده معماری ونیز 1343

* اخذ مدرک فنی شهرسازی از دانشگاه میلان 1347

* اخذ مدرک مرمت بناها و شهرهای تاریخی از دانشگاه رم 1348

* دریافت درجه استادی دانشگاه تهران 1355-1354

* اخذ رتبه 28 پایه استادی دانشگاه تهران 1382

عناوین و سمت ها:

* موسس و مدیر موسسه علمی فرهنگی فضا 1362

* مدیرعامل موسسه علمی و فرهنگی فضا از 1362

* عضو اینتا (انجمن بین المللی نوشهرها) از 1363

* مدرس دانشکده های معماری آزاد اسلامی تهران، کرمان، تبریز و دانشکده هنر دانشگاه کرمان از 1372

* عضو هیات امناء‌ انجمن مفاخر معماری ایران

مشاغل و مسئولیت ها:

* آسیستان آموزشی دانشکده معماری ونیز 1348-1341

* مدرس انستیتو فنی تکنیکوم نفیسی 1359-1345

* مدرس با عنوان دانشیار 1348 و استاد 1354، دانشکده هنرهای زیبا

* موسس درس مرمت بناها و شهرهای تاریخی

* مدیر برگزاری اولین سمینار مرمت شهری در ایران، دانشکده هنرهای زیبا 1350

* موسس و مدرس رشته های مرمت معماری و مرمت شهری، دانشگاه فارابی اصفهان 1355-1358

* مدرس رشته شهرسازی، دانشگاه الزهرا (فرح پهلوی) 1357-1356

* مدیر گروه آموزشی معماری دانشکده هنرهای زیبا 1350-1349

* عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1358-1355

* عضو کمیته علمی ایکوموس ایران 1358-1350

* عضو شورای تخصصی شهرداری تهران به مدت 5 سال

* مشاور عالی معماری بانک مرکزی ایران به مدت 7 سال

* عضو کمیسیون طراحی و معماری، شهرسازی و محیط زیست – شهرداری تهران به مدت 5 سال

تالیفات:

1 – باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی ویژگی

2 – پابلو پیکاسو

3 – تحرک اجتماعی در شهرهای اقماری ونیز- پادوا – ترویزو از 1861 تا 1961

4 – تکنولوژی مرمت معماری

5 – حریم گذاری بر ثروت های فرهنگی ایران

6 – ریشه ها و گرایش های نظری معماری

7 – زیستگاه اشتراکی آرمانی در برنامه ریزی شهری

8 – سیری در تجارب مرمت شهری “از ونیز تا شیراز

9 – شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب

10 فارابی و سیر شهروندی در ایران

11 – مجموعه مقالات اولین سمینار مرمت بناها و شهرهای تاریخی: وجود و آینده مراکز مسکونی تاریخی

12 – منشور آتن

13 – نوسازی و بهسازی شهری

فعالیت‌های‌ علمی‌

1 ـ پایه‌ گذاری‌ “مؤسسه‌ علمی‌ فرهنگی‌ فضا” به‌ سال‌ 1362 به‌ منظور بررسی‌ تبادل‌ تجارب‌ مربوط‌ به‌ فضای‌ ساخته‌ شده‌ به‌ مقیاس‌های‌ گونه‌گون‌ و انتشار کتاب‌های‌ “معماری‌ بومی” (با مشارکت‌ انجمن‌ فرهنگی‌ ایتالیا در تهران‌) ـ “نوشهرها” (تألیف‌ پروفسور مرلن‌، ترجمه‌ دکتر رضا قیصریه‌ به‌ همراه‌ معرفی‌ م‌. م‌. فلامکی‌) ـ کتاب‌ “پیوند موسیقی‌ و شعر” (تألیف‌ آقای‌ حسینعلی‌ ملاح‌) ـ کتاب‌ “بناها و شهر دامغان” (تألیف‌ گروهی‌ از استادان‌ دانشگاه‌ تهران)‌ و کوشش برای تألیف و نشر کتاب “موسیقی و معماری” به کمک استادان رشته به سال 1370 و تجدید چاپ آن برای سومین بار، به سال 1988. و انتشار ده‌ها کتاب دیگر توسط همین مؤسسه.

2 ـ عضو “اینتا” (انجمن‌ بین‌ المللی‌ نوشهرها) از سال‌ 1363 ـ و شرکت در بسیاری از کنگره‌ها با ارائه‌ی مقاله.

3 – مشارکت‌ با ارائه‌ رساله‌ در کنگره‌های‌ بین‌ المللی‌ معماری ایران‌، اول‌ (1349) و دوم‌ (1353) در اصفهان‌ و در شیراز .

4 ـ مشارکت‌ در سمپوزیوم‌های‌ اول‌ و دوم‌ و سوم‌ معماری‌ ایران‌ ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ با ارائه‌ رساله (دهه‌ی 1350)‌.

5 ـ مشارکت‌ در کنگره‌ بین‌ المللی‌ ” بازسازی‌ مناطق‌ جنگ‌ زده‌ ایران‌” به‌ سال‌ 1365 در تهران‌، دانشگاه‌ تهران‌، با ارائه‌ رساله‌ .

6 ـ مشارکت‌ در کنگره‌های‌ جهانی‌: ایکوموس‌ ـ مسکووسوزدال‌ به سال 1356 ـ کنگره بین‌المللی معماری در شهر جنوا ـ دانشگاه جنوا به سال 1379 ـ و کنگره‌ جهانی‌ دانشگاه اوتگرس، نیو اورلئان اورلنانس‌ 1985 ‌ با ارائه‌ رساله‌.

فعالیت‌های علمی و حرفه‌‌یی آزاد

پایه‌‌گذاری “مؤسسه‌ علمی فرهنگی فضا” به‌ سال‌ 1362 به‌ منظور بررسی تبادل‌ تجارب‌ مربوط‌ به‌ فضای ساخته‌ شده‌ به‌ مقیاس‌های گونه‌گون‌ و انتشار کتاب‌های “معماری بومی” (با مشارکت‌ انجمن‌ فرهنگی ایتالیا در تهران‌) ـ “نوشهرها” (تألیف‌ پروفسور مرلن‌، ترجمه‌ دکتر رضا قیصریه‌ به‌ همراه‌ معرفی م‌. م‌. فلامکی) ـ کتاب‌ “پیوند موسیقی و شعر” (تألیف‌ آقای حسینعلی ملاح‌) و تجدید چاپ آن ـ کتاب‌ “بناها و شهر دامغان” (تألیف‌ گروهی از استادان‌ دانشگاه‌ تهران‌ بررسیهای معماری ـ شهرسازی و مطالعات‌ به‌ سرپرستی م‌.م‌.فلامکی)ـ ترجمه و چاپ کتاب “نخستین‌ شهرها” به سال 1369ـ ترجمه و چاپ کتاب”تاریخ‌ نقد هنر‌” با ترجمه‌ی دکتر امیر مدنی؛‌ ـ چاپ کتاب “تهران‌ 3200 ساله‌” (بررسیهای باستان‌ شناختی آقای سیف‌‌الله‌ کامبخش‌ فرد ـ به سال 1369) ـ تألیف‌ مجموعه‌ نوشتارهای زیر عنوان‌ “موسیقی و معماری” به سال 1367 و دوبار تجدید چاپ آن ـ اهتمام در ترجمه و تألیف و نشر کتاب‌های، علمی دیگر (توسط مؤسسه علمی و فرهنگی فضا ـ نشر فضا)، فعالیتی است که هنوز ادامه دارد، کتاب قاهره باززنده سازی یک کلانشهر تاریخی با ترجمه‌ی خانم سعیده محتشم امیری به سال 1389، کتاب نشانه‌های نمادین ژاپن با ترجمه‌ی خانم سحر قدیمی به سال 1391، کتاب معماری اکوسیستمی تعادل محیطی در شهر با ترجمه‌ی دکتر سعید تیز قلم زنوزی به سال 1391، کتاب خطابه‌ای در تنظیم آگاهانه‌ی فضا با ترجمه‌ی دکتر وحید شالی امینی به سال 1391.

عضو “اینتا” (انجمن‌ بین‌ المللی نوشهرها) از سال‌ 1364 تا امروز .

مشارکت‌ با ارائه‌ رساله‌ در کنگره‌های بین‌ المللی معماری، اول‌ (1349) و دوم‌ (1353) در اصفهان‌ و در شیراز .

مشارکت‌ در سمپوزیوم‌های اول‌ و دوم‌ و سوم‌ معماری ایران‌ ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی با ارائه‌ رساله، در دهه 1350 ـ ‌.

مشارکت‌ در کنگره‌ بین‌ المللی ” بازسازی مناطق‌ جنگ‌ زده‌ ایران‌” به‌ سال‌ 1365 در تهران‌، دانشگاه‌ تهران‌، با ارائه‌ رساله‌ .

مشارکت‌ در کنگره‌ جهانی: ایکوموس‌ ـ مسکووسوزدال‌ 1978 (از سوی ایکوموس ایران) با ارائه مقاله. مشارکت فعال در بیش از 18 کنگره‌ بین‌المللی “اینتا” از سال 1363 تاکنون، همراه با ارائه مقاله علمی و چاپ آن در مجموعه مقالات مربوط؛ از جمله‌ کنگره‌های روتردام 1984،ـ کنگره‌ جهانی ” اینتا “، گلاسکو 1985،کنگره‌ جهانی “اینتا”، لندن‌ 1987، و غیره تا سال 1998 در اسپانیا.

مشارکت، همراه با ارائه مقاله در کنگره‌ “فضاهای اجتماعی شهرها”، دانشگاه جنووا، ایتالیا 1986

مشارکت همراه با مقاله در کنگره‌ جهانی دانشگاه یوتگرس ـ نیواورلئانس‌ 1985 ـ .

مشارکت در کنگره‌ جهانی ” نشانه‌ گرهای خانه‌ سازی در اروپا ” به‌ سال‌ 1992 در شهر دلفت هلند ـ .

ریاست “کانون ایرانیان دانش آموخته در ایتالیا، سازمان مردم نهاد ایرانی ـ از 1385 تاکنون.

مشارکت فعال در ده‌ها سمینارها و کنگره‌های ملی در باب معماری و شهرسازی ایران، در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، کرمان، اهواز، اصفهان، تبریز، سمنان، دامغان، شاهرود، یزد، و دیگر شهرها)

درجه‌آکادمیک‌

آغاز فعالیت علمی ـ آموزشی در دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، به عنوان دانشیار از سال 1348.

دریافت‌ درجه‌ استادی دانشگاه‌ تهران‌ در سال‌ تحصیلی 55 ـ1354.

پایان خدمت رسمی در این دانشگاه ـ در سال‌ تحصیلی 1382‌ دریافت‌ آخرین‌ رتبه‌ در مقام‌ دانشگاهی (رتبه‌ 28 پایه‌ استادی)، (تدریس در همین دانشکده، پس از یک نیمسال توقف، بنابر دعوت، ادامه دارد).

مشارکت‌های علمی و فرهنگی و حرفه‌ ای

طرح‌ و اجرای خانه‌ “سندیکای نویسندگان‌ و روزنامه‌ نگاران‌ ایران‌” (در تهران‌، 1354)ـ.

مدیر مسئول طرح‌ مرمت‌ “قره‌ کلیسا” به‌ مأموریت‌ از طرف‌ دانشگاه‌ تهران‌ از سال‌ 1349 تا 1356ـ .

مدیر مسئول طرح‌ مرمت‌ شهری ـ بافت‌ قدیمی شیراز و آغاز اجرای آن‌ از سال‌ 1354 نخست از سوی دانشگاه تهران و سپس به عنوان حرفه‌مند آزاد، تا سال 1386.

طرح‌ محله‌های مسکونی شانزده‌ گانه‌ شیراز قدیم‌ به‌ مقیاس‌ 1:200 و تصویب‌ شده‌ برای اجرا به سال 1356 ـ .

طرح‌ و اجرای مجموعه‌ مهمانسرا و نهارخوری در پارک ملی مشهد، به سال‌ 1367 ـ .

مشاور عالی (در سال‌ 1366) در طرح‌ و اجرای “دانشگاه‌ رسول‌ اکرم‌” دامغان‌ ـ .

طراحی شهرسازی و خانه‌ سازی شهرک‌ جوپاران‌ و جوپارسا در جوپار کرمان‌، سال‌های 1369 و 1370 .

طرح‌ شهرک‌ جوپارستان‌ (زمین‌ سیصد هکتاری شهرداری جوپار)، سال‌ 1371، طرح مصوب استانداری کرمان در دست اجرا و در حال اتمام.

طرح‌ مجموعه‌ ساختمان‌های استانداری کرمان‌، مصوب به سال‌ 1371 ـ .

طرح‌ جامع‌ و تفصیلی شهر جوپار کرمان‌ سال‌ 1371 ـ .

طرح‌ معماری ـ شهری “نوسازی محله‌ جوادیه‌ تهران”‌، برای سازمان نوسازی شهر تهران، شهرداری تهران‌ مصوب به سال 1377 ـ .

طرح‌ مرمت‌ “خانه/ موزه‌ مقدم‌”، دانشگاه‌ تهران‌، 1379 ـ .

طرح‌ “خانه‌ صبا” مجموعه‌ مسکونی برای 120 خانوار اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی کرمان‌ 1381 (پایان اجرا به سال 1389).

طرح‌ مرمت‌ معماری ـ شهری بافت‌ تاریخی قزوین‌ و تدوین کتاب آن در دست چاپ، به سال 1381ـ. .

انجام طرح‌ پژوهشی توسعه‌ شهری و بافت‌های تاریخی هشت‌ شهر کشور ـ مصوب وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی، تهران به سال‌ 1382.

مسئول پژوهش و ارائه طرح‌ باززنده‌‌سازی محوطه‌ بین‌‌الحرمین‌ شیراز (طرح در حال اجرا).

طرح‌ مرمت‌ خانه‌های مسکونی و قلعه‌ خورانق‌ و طرح‌ شالوده‌یی خورانق‌، برای وزارت‌ علوم، تحقیقات و فن‌آوری از سال ‌1383 و به اجرا برده شده تا دو سال بعد .

قدردانیها

شناخته شدن به عنوان استاد نمونه، پژوهشگر نمونه … در دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1380 تا سال 1386 ـ در چهار نوبت.

شناخته شدن به عنوان استاد پژوهشگر و مؤلف برجسته، از سوی “وزارت مسکن و شهرسازی” و “سازمان میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی کشور” ـ در دو نوبت به سال‌های 1388 و 1390 ـ .

شناخته‌ شدن به عنوان “چهره ماندگار” در گستره‌ی معماری، در هشتمین دوره‌ی گزینش چهره‌های ماندگار کشور، دی ماه 1389 ـ .

امتیاز دهید
آرشیتکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: