محمد منصور فلامکی

دسته بندی :مهارت ها ۲۸ آذر ۱۴۰۰ آرشیتکت 496

 

دکتر محمد منصور فلامکی متولد سال ۱۳۱۳ در مشهد بوده، فارغ التحصیل با مدرک دکترای معماری از دانشگاه ونیز به سال ۱۳۴۱، است. فلامکی بعد از فراغت از تحصیل از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴ دانشیار دانشگاه تهران و از سال ۱۳۵۴تا زمان بازنشستگی به عنوان استاد در دانشگاه مذکور فعال بوده است. وی در حال حاضر به فعالیت آموزشی در دانشگاه آزاد ادامه میدهد.

شهرت عمده وی در جامعه معماری، به خاطر زبان ویژه و بعضا غامض آثار اوست که به نثری مختص به وی در معماری نویسی انجامیده و به اعتقاد بسیاری ارتباط دانشجویان، علی الخصوص در سال های اولیه تحصیل، را با متون او دشوار ساخته است؛ بسیاری روش نگارش وی را نقطه مقابل معماری نویسی مرحوم دکتر منوچهر مزینی به جهت ساده نویسی او می دانند.

وی بنیان گذار موسسه انتشاراتی فضا است و دفتر معماری شخصی خود را هدایت می کند. گفته می شود وی در تلاش است بنیادی غیر انتفاعی را برای تداوم رویکرد پژوهشی خود تاسیس نماید.

وی به عنوان چهره ی مانگار معماری ذز سال ۱۳۸۹ انتخاب شد.

سوابق تحصیلی:

* اخذ مدرک دکترای معماری از دانشکده معماری ونیز ۱۳۴۳

* اخذ مدرک فنی شهرسازی از دانشگاه میلان ۱۳۴۷

* اخذ مدرک مرمت بناها و شهرهای تاریخی از دانشگاه رم ۱۳۴۸

* دریافت درجه استادی دانشگاه تهران ۱۳۵۵-۱۳۵۴

* اخذ رتبه ۲۸ پایه استادی دانشگاه تهران ۱۳۸۲

عناوین و سمت ها:

* موسس و مدیر موسسه علمی فرهنگی فضا ۱۳۶۲

* مدیرعامل موسسه علمی و فرهنگی فضا از ۱۳۶۲

* عضو اینتا (انجمن بین المللی نوشهرها) از ۱۳۶۳

* مدرس دانشکده های معماری آزاد اسلامی تهران، کرمان، تبریز و دانشکده هنر دانشگاه کرمان از ۱۳۷۲

* عضو هیات امناء‌ انجمن مفاخر معماری ایران

مشاغل و مسئولیت ها:

* آسیستان آموزشی دانشکده معماری ونیز ۱۳۴۸-۱۳۴۱

* مدرس انستیتو فنی تکنیکوم نفیسی ۱۳۵۹-۱۳۴۵

* مدرس با عنوان دانشیار ۱۳۴۸ و استاد ۱۳۵۴، دانشکده هنرهای زیبا

* موسس درس مرمت بناها و شهرهای تاریخی

* مدیر برگزاری اولین سمینار مرمت شهری در ایران، دانشکده هنرهای زیبا ۱۳۵۰

* موسس و مدرس رشته های مرمت معماری و مرمت شهری، دانشگاه فارابی اصفهان ۱۳۵۵-۱۳۵۸

* مدرس رشته شهرسازی، دانشگاه الزهرا (فرح پهلوی) ۱۳۵۷-۱۳۵۶

* مدیر گروه آموزشی معماری دانشکده هنرهای زیبا ۱۳۵۰-۱۳۴۹

* عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران ۱۳۵۸-۱۳۵۵

* عضو کمیته علمی ایکوموس ایران ۱۳۵۸-۱۳۵۰

* عضو شورای تخصصی شهرداری تهران به مدت ۵ سال

* مشاور عالی معماری بانک مرکزی ایران به مدت ۷ سال

* عضو کمیسیون طراحی و معماری، شهرسازی و محیط زیست – شهرداری تهران به مدت ۵ سال

تالیفات:

۱ – باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی ویژگی

۲ – پابلو پیکاسو

۳ – تحرک اجتماعی در شهرهای اقماری ونیز- پادوا – ترویزو از ۱۸۶۱ تا ۱۹۶۱

۴ – تکنولوژی مرمت معماری

۵ – حریم گذاری بر ثروت های فرهنگی ایران

۶ – ریشه ها و گرایش های نظری معماری

۷ – زیستگاه اشتراکی آرمانی در برنامه ریزی شهری

۸ – سیری در تجارب مرمت شهری “از ونیز تا شیراز

۹ – شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب

۱۰ فارابی و سیر شهروندی در ایران

۱۱ – مجموعه مقالات اولین سمینار مرمت بناها و شهرهای تاریخی: وجود و آینده مراکز مسکونی تاریخی

۱۲ – منشور آتن

۱۳ – نوسازی و بهسازی شهری

فعالیت‌های‌ علمی‌

۱ ـ پایه‌ گذاری‌ “مؤسسه‌ علمی‌ فرهنگی‌ فضا” به‌ سال‌ ۱۳۶۲ به‌ منظور بررسی‌ تبادل‌ تجارب‌ مربوط‌ به‌ فضای‌ ساخته‌ شده‌ به‌ مقیاس‌های‌ گونه‌گون‌ و انتشار کتاب‌های‌ “معماری‌ بومی” (با مشارکت‌ انجمن‌ فرهنگی‌ ایتالیا در تهران‌) ـ “نوشهرها” (تألیف‌ پروفسور مرلن‌، ترجمه‌ دکتر رضا قیصریه‌ به‌ همراه‌ معرفی‌ م‌. م‌. فلامکی‌) ـ کتاب‌ “پیوند موسیقی‌ و شعر” (تألیف‌ آقای‌ حسینعلی‌ ملاح‌) ـ کتاب‌ “بناها و شهر دامغان” (تألیف‌ گروهی‌ از استادان‌ دانشگاه‌ تهران)‌ و کوشش برای تألیف و نشر کتاب “موسیقی و معماری” به کمک استادان رشته به سال ۱۳۷۰ و تجدید چاپ آن برای سومین بار، به سال ۱۹۸۸. و انتشار ده‌ها کتاب دیگر توسط همین مؤسسه.

۲ ـ عضو “اینتا” (انجمن‌ بین‌ المللی‌ نوشهرها) از سال‌ ۱۳۶۳ ـ و شرکت در بسیاری از کنگره‌ها با ارائه‌ی مقاله.

۳ – مشارکت‌ با ارائه‌ رساله‌ در کنگره‌های‌ بین‌ المللی‌ معماری ایران‌، اول‌ (۱۳۴۹) و دوم‌ (۱۳۵۳) در اصفهان‌ و در شیراز .

۴ ـ مشارکت‌ در سمپوزیوم‌های‌ اول‌ و دوم‌ و سوم‌ معماری‌ ایران‌ ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ با ارائه‌ رساله (دهه‌ی ۱۳۵۰)‌.

۵ ـ مشارکت‌ در کنگره‌ بین‌ المللی‌ ” بازسازی‌ مناطق‌ جنگ‌ زده‌ ایران‌” به‌ سال‌ ۱۳۶۵ در تهران‌، دانشگاه‌ تهران‌، با ارائه‌ رساله‌ .

۶ ـ مشارکت‌ در کنگره‌های‌ جهانی‌: ایکوموس‌ ـ مسکووسوزدال‌ به سال ۱۳۵۶ ـ کنگره بین‌المللی معماری در شهر جنوا ـ دانشگاه جنوا به سال ۱۳۷۹ ـ و کنگره‌ جهانی‌ دانشگاه اوتگرس، نیو اورلئان اورلنانس‌ ۱۹۸۵ ‌ با ارائه‌ رساله‌.

فعالیت‌های علمی و حرفه‌‌یی آزاد

پایه‌‌گذاری “مؤسسه‌ علمی فرهنگی فضا” به‌ سال‌ ۱۳۶۲ به‌ منظور بررسی تبادل‌ تجارب‌ مربوط‌ به‌ فضای ساخته‌ شده‌ به‌ مقیاس‌های گونه‌گون‌ و انتشار کتاب‌های “معماری بومی” (با مشارکت‌ انجمن‌ فرهنگی ایتالیا در تهران‌) ـ “نوشهرها” (تألیف‌ پروفسور مرلن‌، ترجمه‌ دکتر رضا قیصریه‌ به‌ همراه‌ معرفی م‌. م‌. فلامکی) ـ کتاب‌ “پیوند موسیقی و شعر” (تألیف‌ آقای حسینعلی ملاح‌) و تجدید چاپ آن ـ کتاب‌ “بناها و شهر دامغان” (تألیف‌ گروهی از استادان‌ دانشگاه‌ تهران‌ بررسیهای معماری ـ شهرسازی و مطالعات‌ به‌ سرپرستی م‌.م‌.فلامکی)ـ ترجمه و چاپ کتاب “نخستین‌ شهرها” به سال ۱۳۶۹ـ ترجمه و چاپ کتاب”تاریخ‌ نقد هنر‌” با ترجمه‌ی دکتر امیر مدنی؛‌ ـ چاپ کتاب “تهران‌ ۳۲۰۰ ساله‌” (بررسیهای باستان‌ شناختی آقای سیف‌‌الله‌ کامبخش‌ فرد ـ به سال ۱۳۶۹) ـ تألیف‌ مجموعه‌ نوشتارهای زیر عنوان‌ “موسیقی و معماری” به سال ۱۳۶۷ و دوبار تجدید چاپ آن ـ اهتمام در ترجمه و تألیف و نشر کتاب‌های، علمی دیگر (توسط مؤسسه علمی و فرهنگی فضا ـ نشر فضا)، فعالیتی است که هنوز ادامه دارد، کتاب قاهره باززنده سازی یک کلانشهر تاریخی با ترجمه‌ی خانم سعیده محتشم امیری به سال ۱۳۸۹، کتاب نشانه‌های نمادین ژاپن با ترجمه‌ی خانم سحر قدیمی به سال ۱۳۹۱، کتاب معماری اکوسیستمی تعادل محیطی در شهر با ترجمه‌ی دکتر سعید تیز قلم زنوزی به سال ۱۳۹۱، کتاب خطابه‌ای در تنظیم آگاهانه‌ی فضا با ترجمه‌ی دکتر وحید شالی امینی به سال ۱۳۹۱.

عضو “اینتا” (انجمن‌ بین‌ المللی نوشهرها) از سال‌ ۱۳۶۴ تا امروز .

مشارکت‌ با ارائه‌ رساله‌ در کنگره‌های بین‌ المللی معماری، اول‌ (۱۳۴۹) و دوم‌ (۱۳۵۳) در اصفهان‌ و در شیراز .

مشارکت‌ در سمپوزیوم‌های اول‌ و دوم‌ و سوم‌ معماری ایران‌ ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی با ارائه‌ رساله، در دهه ۱۳۵۰ ـ ‌.

مشارکت‌ در کنگره‌ بین‌ المللی ” بازسازی مناطق‌ جنگ‌ زده‌ ایران‌” به‌ سال‌ ۱۳۶۵ در تهران‌، دانشگاه‌ تهران‌، با ارائه‌ رساله‌ .

مشارکت‌ در کنگره‌ جهانی: ایکوموس‌ ـ مسکووسوزدال‌ ۱۹۷۸ (از سوی ایکوموس ایران) با ارائه مقاله. مشارکت فعال در بیش از ۱۸ کنگره‌ بین‌المللی “اینتا” از سال ۱۳۶۳ تاکنون، همراه با ارائه مقاله علمی و چاپ آن در مجموعه مقالات مربوط؛ از جمله‌ کنگره‌های روتردام ۱۹۸۴،ـ کنگره‌ جهانی ” اینتا “، گلاسکو ۱۹۸۵،کنگره‌ جهانی “اینتا”، لندن‌ ۱۹۸۷، و غیره تا سال ۱۹۹۸ در اسپانیا.

مشارکت، همراه با ارائه مقاله در کنگره‌ “فضاهای اجتماعی شهرها”، دانشگاه جنووا، ایتالیا ۱۹۸۶

مشارکت همراه با مقاله در کنگره‌ جهانی دانشگاه یوتگرس ـ نیواورلئانس‌ ۱۹۸۵ ـ .

مشارکت در کنگره‌ جهانی ” نشانه‌ گرهای خانه‌ سازی در اروپا ” به‌ سال‌ ۱۹۹۲ در شهر دلفت هلند ـ .

ریاست “کانون ایرانیان دانش آموخته در ایتالیا، سازمان مردم نهاد ایرانی ـ از ۱۳۸۵ تاکنون.

مشارکت فعال در ده‌ها سمینارها و کنگره‌های ملی در باب معماری و شهرسازی ایران، در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، کرمان، اهواز، اصفهان، تبریز، سمنان، دامغان، شاهرود، یزد، و دیگر شهرها)

درجه‌آکادمیک‌

آغاز فعالیت علمی ـ آموزشی در دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، به عنوان دانشیار از سال ۱۳۴۸.

دریافت‌ درجه‌ استادی دانشگاه‌ تهران‌ در سال‌ تحصیلی ۵۵ ـ۱۳۵۴.

پایان خدمت رسمی در این دانشگاه ـ در سال‌ تحصیلی ۱۳۸۲‌ دریافت‌ آخرین‌ رتبه‌ در مقام‌ دانشگاهی (رتبه‌ ۲۸ پایه‌ استادی)، (تدریس در همین دانشکده، پس از یک نیمسال توقف، بنابر دعوت، ادامه دارد).

مشارکت‌های علمی و فرهنگی و حرفه‌ ای

طرح‌ و اجرای خانه‌ “سندیکای نویسندگان‌ و روزنامه‌ نگاران‌ ایران‌” (در تهران‌، ۱۳۵۴)ـ.

مدیر مسئول طرح‌ مرمت‌ “قره‌ کلیسا” به‌ مأموریت‌ از طرف‌ دانشگاه‌ تهران‌ از سال‌ ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶ـ .

مدیر مسئول طرح‌ مرمت‌ شهری ـ بافت‌ قدیمی شیراز و آغاز اجرای آن‌ از سال‌ ۱۳۵۴ نخست از سوی دانشگاه تهران و سپس به عنوان حرفه‌مند آزاد، تا سال ۱۳۸۶.

طرح‌ محله‌های مسکونی شانزده‌ گانه‌ شیراز قدیم‌ به‌ مقیاس‌ ۱:۲۰۰ و تصویب‌ شده‌ برای اجرا به سال ۱۳۵۶ ـ .

طرح‌ و اجرای مجموعه‌ مهمانسرا و نهارخوری در پارک ملی مشهد، به سال‌ ۱۳۶۷ ـ .

مشاور عالی (در سال‌ ۱۳۶۶) در طرح‌ و اجرای “دانشگاه‌ رسول‌ اکرم‌” دامغان‌ ـ .

طراحی شهرسازی و خانه‌ سازی شهرک‌ جوپاران‌ و جوپارسا در جوپار کرمان‌، سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ .

طرح‌ شهرک‌ جوپارستان‌ (زمین‌ سیصد هکتاری شهرداری جوپار)، سال‌ ۱۳۷۱، طرح مصوب استانداری کرمان در دست اجرا و در حال اتمام.

طرح‌ مجموعه‌ ساختمان‌های استانداری کرمان‌، مصوب به سال‌ ۱۳۷۱ ـ .

طرح‌ جامع‌ و تفصیلی شهر جوپار کرمان‌ سال‌ ۱۳۷۱ ـ .

طرح‌ معماری ـ شهری “نوسازی محله‌ جوادیه‌ تهران”‌، برای سازمان نوسازی شهر تهران، شهرداری تهران‌ مصوب به سال ۱۳۷۷ ـ .

طرح‌ مرمت‌ “خانه/ موزه‌ مقدم‌”، دانشگاه‌ تهران‌، ۱۳۷۹ ـ .

طرح‌ “خانه‌ صبا” مجموعه‌ مسکونی برای ۱۲۰ خانوار اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی کرمان‌ ۱۳۸۱ (پایان اجرا به سال ۱۳۸۹).

طرح‌ مرمت‌ معماری ـ شهری بافت‌ تاریخی قزوین‌ و تدوین کتاب آن در دست چاپ، به سال ۱۳۸۱ـ. .

انجام طرح‌ پژوهشی توسعه‌ شهری و بافت‌های تاریخی هشت‌ شهر کشور ـ مصوب وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی، تهران به سال‌ ۱۳۸۲.

مسئول پژوهش و ارائه طرح‌ باززنده‌‌سازی محوطه‌ بین‌‌الحرمین‌ شیراز (طرح در حال اجرا).

طرح‌ مرمت‌ خانه‌های مسکونی و قلعه‌ خورانق‌ و طرح‌ شالوده‌یی خورانق‌، برای وزارت‌ علوم، تحقیقات و فن‌آوری از سال ‌۱۳۸۳ و به اجرا برده شده تا دو سال بعد .

قدردانیها

شناخته شدن به عنوان استاد نمونه، پژوهشگر نمونه … در دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۶ ـ در چهار نوبت.

شناخته شدن به عنوان استاد پژوهشگر و مؤلف برجسته، از سوی “وزارت مسکن و شهرسازی” و “سازمان میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی کشور” ـ در دو نوبت به سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ ـ .

شناخته‌ شدن به عنوان “چهره ماندگار” در گستره‌ی معماری، در هشتمین دوره‌ی گزینش چهره‌های ماندگار کشور، دی ماه ۱۳۸۹ ـ .

امتیاز دهید
آرشیتکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: