طراحی و معماری استخر شنای Roccolo (اضافه شدن استخر به خانه ای قدیمی)

طراحی و معماری استخر شنای Roccolo (اضافه شدن استخر به خانه ای قدیمی)

معماران: act_romegialli موقعیت: ایتالیا، Galbiate خواسته ی کارفرما، طراحی عمارتی جانبی برای خانه ای قدیمی بود به گونه­ ای که […]